:: home   :: e-obchod   :: o firmě   :: kontakty   :: naše nabídka   :: objednávky   :: obchodní podmínky   :: katalog

Vážení zákazníci

Vítejte na stránkách firmy EZK - Elektronika Ing. Zdeněk Krčmář

Nabídka elektronických součástek, stavebnic a modulů na těchto stránkách nemusí být zcela aktuální.
ÚPLNOU NABÍDKU ZBOŽÍ včetně novinek, informace o zboží na objednávku, AKTUÁLNÍ CENY a množstevní slevy naleznete v našem e-obchodu.


PARTNER EZK


Pro vyhledávání zboží doporučujeme použít náš vyhledávač
v e-obchodu.

Na většinu zboží poskytujeme výrazné množstevní slevy !
Denně aktualizované ceny včetně množstevních slev naleznete
v e-obchodu.


NAŠE NABÍDKA

NOVINKY

SLEVY

prodejci stavebnic a modulů EZK

formulář pro zasílání aktuálních nabídek

reklamační řád

zákon O obalech

přidat k oblíbeným

poslední aktualizace: 14. 01. 2016

DOMÉNY - WEBHOSTING - SERVERHOSTING

 

neúplná dokumentace v PDF

KQJ8562
NF výkonový stereofonní můstkový zesilovač 4x 40W s tepelnou ochranou, nesymetrické napájení

TECHNICKÉ PARAMETRY

Rozsah napájecího napětí UZ:

6 až 15V
Výstupní výkon      PO (RZ=2Ω, UZ=14.4V):
                                  PO (RZ=4Ω, UZ=14.4V):

4 x 40W (typ.)
4 x 20W (typ.)

Kmitočtová charakteristika (-3dB):

15Hz až 50kHz

Zkreslení (PO=1W, f=1kHz):

0.1% (typ.)

Proudový odběr IS (PO=2 x 30W, UZ=14.4V):

10A (max.)

Klidový odběr (UZ=14.4V):

180mA (typ.)

Odběr v režimu STANDBY (USTB≤ 2V):

0.6mA(typ.)

Vstupní citlivost (PO=40W, RZ=2Ω):

1000mV

Minimální zatěžovací impedance:

Vstupní impedance:

30kΩ

Tepelný odpor vnějšího chladiče (pro PO=4 x 40W, ta=250C): 0.5K/W (max.)
Výška modulu: 25 mm
Rozteč otvorů pro uchycení: 150 x 40 mm

Rozměry desky plošných spojů EZK170+EZK170:

160 x 50 mm
Stupeň obtížnosti:

? 2

 

VARIANTY PROVEDENÍ

KQJ8562SX - stavebnice                                               typ č. 187

KQJ8562HX - oživený modul                                           typ č. 188

 

Poznámka:

Součástky 3. a 4. kanálu jsou označeny v rozpisce znakem * . V levé části DPS tj. v 1. a 2. kanálu (bez  *) jsou vypuštěny R6 až R9, D3, J1 a vývod 11. Rezistory jsou typu R0207 (1%, 0.6W, 50ppm), TC jsou svitkové rad. Kondenzátory, TK jsou  keramické kondenzátory a ELRA jsou radiální elektrolytické kondenzátory.

 

Popis vývodů zesilovače

3,4,3*,4* napájecí napětí +UZ
5,5* N - L  vstupy kanálu L (1. a 3. kanál)
6,6* GND vstupů
7,7* IN - R  vstup kanálu R (2. a 4. kanál)
8, 8* GND
9,9* napájecí napětí +Uza pojistkou
10,10* MODE ovládací vývod (volba STANDBY/PLAY)
11*  MUTE ovládací vývod (volba MUTE)
12,12* GND ovládacích vstupu
13,13* OUT L+ výstup levého kanálu L+ (1. a 3. kanál)
14,14* OUT L- výstup levého kanálu L- (1. a 3. kanál)
15,15* OUT R- výstup pravého kanálu R- (2. a 4. kanál)
16,16* OUT R+ výstup pravého kanálu R+ (2. a 4. kanál)

 

B) Popis zapojení

Zapojení zesilovače vychází z doporučeného zapojení pro IO TDA8580Q. Tento integrovaný obvod má dva koncové zesilovače zapojené do můstku. Vstupní signál je přiváděn na příslušný vstup a odpovídající zesílený výstupní signál je  mezi výstupy. Standardní zapojení je se zkratovaným jumperem J1 a nezapojenými vývody 10 (MODE) a 11 (MUTE), kdy je zesilovač v PLAY režimu. To platí pouze v případě, že teplota termistoru R9 nižší než cca  85°C. Dojde-li k ohřátí termistoru nad tuto teplotu, je zesilovač uveden do režimu MUTE (umlčení). Pro správnou tepelnou ochranu TDA8560Q musí mít termistor dobrý tepelný kontakt s chladičem. Zesilovač můžeme do režimu MUTE uvést také spojením  vývodu 11 s GND. Uzemněním vývodu 10 uvedeme zesilovač do režimu STANDBY.

Chceme-li zesilovač ovládat přes vstupy 11 resp. 10, je nutno rozpojit jumper J1. Přivedením napětí 12V (např. z autorádia) na vývod 11 uvedeme zesilovač do režimu PLAY. Zesilovač je proti přepětí, přepólování a přetížení chráněn autopojistkou 10A a transilem 1.5KE15. Aby bylo možné ovládat oba TDA8560Q současně, je  termistor a příslušné součástky   (R6 až R8, D3, J1 vývod 11) osazen pouze v pravém kanále a vývody 10 jsou navzájem propojeny.

C) Postup při osazování plošného spoje

Obě části plošného spoje se osazují totožně, pouze na levé desce (součástky v rozpise bez *) se neosazují R6 až R9, D3, J1 a vývod 11). Plošný spoj nejdříve osaďte drátovými spojkami, miniaturními rezistory, které jste před zapájením přeměřili !!! Dále postupně osaďte kondenzátory a všechny zbývající součástky.  Pro všechny součástky kromě termistoru R9 platí, že se osazují s co nejkratšími vývody. Termistor zapájejte do DPS tak, aby po vhodném vytvarování vývodů (ohnutí), měl  dobrý tepelný kontakt s  chladičem (např. aby mohl byt zasunut do závrtu vyplněném teplovodivou pastou apod.). Na závěr zapájejte fastonové zásuvky, které slouží jako držák pojistky. Zásuvky je třeba před zapájením vytvarovat příp. zkrátit, tak aby šly snadno zasunout do otvorů v DPS. Pro dodržení správné polohy je pájejte se zasunutou pojistkou.  Drátovou spojkou propojte oba vývody č. 10. Proveďte důkladnou optickou kontrolu osazeného plošného spoje a případné chyby opravte. Zvláště upozorňujeme na důkladnou kontrolu polarity elektrolytických kondenzátorů, diod a hodnot rezistorů.

 

D) Kontrola funkce

Kontrolu funkce je nutno dodržet i pro provedení HX, t.j. pro hotové osazené i oživené zesilovače. Při správném osazení se zesilovač nemusí vůbec oživovat, přesto je nutné zkontrolovat jeho základní funkce. Dodržení níže uvedeného postupu je nezbytné, protože tento způsob zabezpečuje, že při případné chybě nedojde k zničení drahých součástek a je podmínkou pro uznání případné reklamace.

Postup kontroly je následující :

1)    U obou kompletně osazených částí propojte paralelně napájení ( vývody 1-1* a vývody 3-3*). Zesilovač  připojte přes ochranný rezistor (22R/2W) ke zdroji napájecího napětí 12-14V. Před zapnutím zdroje pečlivě zkontrolujte, zda je kladný pól zdroje připojen na svorku 3 nebo 4 a záporný pól na svorku 1 nebo 2.  Jumper J1 nesmí být zkratován.

2) Zapněte napájecí zdroj a zkontrolujte, že proudový odběr ze zdroje je menší než cca 2mA. Zkratujte jumper J1. Ověřte, že se napájecí proud zvýšil na cca 160 až 240mA.

3) Je-li vše v pořádku, změřte stejnosměrné napětí všech osmi vývodech OUT, které by mělo být zhruba polovinou napětí napájecího. Měření dělejte co nejkratší dobu, aby nedošlo k přehřátí TDA8560Q. Odstraňte  rezistor v napájecí větvi.

4) Spojte vývod 10 s GND, odběr by měl klesnout pod 30mA.

5) Přišroubujte integrované obvody k chladiči o dostatečné  velikosti. Pro lepší odvod tepla z výkonového integrovaného obvodu namažte styčné plochy pastou na chladiče (CHLPA). Odizolování chladicích ploch TDA8560Q od chladiče není u tohoto zesilovače nezbytně nutné, chladič by ale v tomto případě měl být spojen s GND zesilovače.

6) Pomocí generátoru a osciloskopu zkontrolujte funkci zesilovače. Zátěž připojte vždy mezi příslušné výstupy (OUT L resp. OUT R). Jelikož zatím nefunguje tepelná pojistka (R9 nemá tepelný kontakt s chladičem), zatěžujte zesilovače jen velmi krátce (2 - 5 sec.). Ohřátím termistoru (pájkou) nad 100°C ověřte, že dojde k umlčení zesilovače.

7) Termistor R9 umístěte tak, aby měl co nejlepší tepelný kontakt s chladičem a byl co nejblíže k TDA8560Q (zasunut do závrtu, či otvoru vyplněného teplovodivou pastou apod.).

8) Nyní můžete důkladně zkontrolovat veškeré funkce zesilovače včetně uvedení do MUTE a STANDBY.

 

Doporučené doplňky

Korekční zesilovač:        KRF1036

Filtr:                           FNL7030, (FSN1212)

Napájecí zdroj:             akumulátor 12V, NZJ7S25, NZJ7J25

Síťový transformátor:    TST100/034  2x10V, TST100/033  10V,

Chladič:                      CHL45V2-12,  CHL45D/160, CHL45F/240

Ventilátory:                 KDE1208-PTS3, KDE1208-PTS1

Krabička:                    (KK09-35251)

 

F) Reklamace

Při bezchybném sestavení zesilovače a po kontrole funkce dle odstavce D) nemůže při oživování zesilovače dojít ke zničení součástek ani plošného spoje. Proto reklamace na tyto součásti nebudou uznány. U stavebnice jsou všechny aktivní součástky před kompletací přeměřeny. Reklamace na nesprávně dodané součástky se uznávají jen v případě, kdy budou vráceny nepájené, tudíž byly vyřazeny před osazením do plošného spoje. Osazené a oživené zesilovače jsou u výrobce přeměřeny a je zaručena jejich správná funkce. Přesto i u nich je nezbytně nutné provést kontrolu dle odstavce D, aby se vyloučilo případné poškození při dopravě s následným elektrickým poškozením. Nedodržení kontroly funkce dle odstavce D) je důvodem pro neuznání reklamace.

 

G) Aplikační připomínky (rady, podněty, doplňky apod.)

Uvedený zesilovač je vhodné použit pro malé nesymetrické napájecí napětí (napájení z akumulátoru 12V apod.). Nastavená citlivost (cca 1000mV) může být v některých případech na závadu. Úpravou hodnot rezistorů R2 a R4 lze docílit zvýšení citlivosti na cca 100mV ( R2 a R vypuštěny), až po např. cca 10V( R2 a R4 jsou 1k). Pokud by byla vysoká hodnota rezistorů R1 a R3 na závadu (při velké úrovni okolního rušení), tak lze jejich hodnotu libovolně snížit (úměrně pak je třeba snížit i hodnoty R2 a R4 ). Regulaci hlasitosti lze provést na vstupech potenciometry 2x 5k/G až 2 x 25k/G. Pokud by spojení chladiče s chladicí plochou int. obvodů a tím i s GND zesilovače (chladič by měl být uzemněn) bylo na závadu, je možné IO odizolovat od chladiče pomocí průchodky IB2 a silikonové podložky (SIS-TO218 - pozor, tyto podložky se nesmí mazat pastou na chladiče!!!). Při větším výkonovém namáhání je nutno použít větší chladič nebo daný chladič ofukovat ventilátory jinak bude tepelná pojistka zesilovač umlčovat. Stavba zesilovače je kromě aplikací v autě (náročné zemnění, odrušení a správné napájení - délka a síla napájecích vodičů) vhodná i pro začátečníky.

 


e-obchod

 

Stavebnice a moduly

NF koncové zesilovače

NF koncové jednodeskové zesilovače

Příslušenství NF zesilovačů - ochrany

Příslušenství NF zesilovačů - indikátory

NF předzesilovače

NF korekční zesilovače

NF filtry

Panelové digitální voltmetry

Teploměry, převodníky

Elektrotechnická stavebnice ES - M01

Spínané stabilizované napájecí zdroje

Napájecí zdroje pro NF zesilovače

Nízkofrekvenční generátor

Nabíječka akumulátorů

Ostatní moduly a stavebnice

Několik připomínek a rad k aplikaci zesilovačů a modulů (nejen od firmy EZK)

 

Vysvětlivky značek:
N
- novinka, nově vedené zboží
- zboží není trvale skladem, dodává se pouze po předchozí objednávce
- u daného zboží došlo ke snížení ceny
D - doprodej (pouze do vyprodání skladových zásob, ukončení výroby apod.)
a Aktualizováno