:: home   :: e-obchod   :: o firmě   :: kontakty   :: naše nabídka   :: objednávky   :: obchodní podmínky   :: katalog

Vážení zákazníci

Vítejte na stránkách firmy EZK - Elektronika Ing. Zdeněk Krčmář

Nabídka elektronických součástek, stavebnic a modulů na těchto stránkách nemusí být zcela aktuální.
ÚPLNOU NABÍDKU ZBOŽÍ včetně novinek, informace o zboží na objednávku, AKTUÁLNÍ CENY a množstevní slevy naleznete v našem e-obchodu.


PARTNER EZK


Pro vyhledávání zboží doporučujeme použít náš vyhledávač
v e-obchodu.

Na většinu zboží poskytujeme výrazné množstevní slevy !
Denně aktualizované ceny včetně množstevních slev naleznete
v e-obchodu.


NAŠE NABÍDKA

NOVINKY

SLEVY

prodejci stavebnic a modulů EZK

formulář pro zasílání aktuálních nabídek

reklamační řád

zákon O obalech

přidat k oblíbeným

poslední aktualizace: 14. 01. 2016

DOMÉNY - WEBHOSTING - SERVERHOSTING

 

ke stažení v PDF

 

KRF1035, KRF1036
Stereofonní korekční zesilovač, regulátor hloubek, výšek, (fyziologické) hlasitosti a balance

 

TECHNICKÉ PARAMETRY

                                  

Rozsah napájecího napětí UZ: 9 až  60V
Napájecí proud IZ (UZ=30V): 50mA
Jmenovitá vstupní citlivost: 300mV
Max. vstupní napětí UI (1kHz, UZ=30V): 1.6V
Max. výstupní napětí UO (1kHz, UZ=30V): 1V
Zdůraznění (potlačení)        středů při f=1kHz:
                                      hloubek při f=40kHz:
                                      výšek při f=16kHz:
±1dB
 ±15dB
±15dB
Regulace hlasitosti: -75 až 0dB
Balance (pro zisk - 80 až 0dB): -20 až +1dB
Kmitočtová charakteristika (-2dB): 10Hz až 20kHz
Zkreslení k (UI=300mV): 0.06%
Rušivé napětí na výstupu (zisk 0dB): 0.01mV
Poměr signál/šumu (100Hz -10kHz, zisk 0dB): 80dB
Osová vzdálenost ovládacích potenciometrů: 30mm
Rozměry plošného spoje: 120 x 50 mm

 

VarianTY PROVEDENÍ

KRF1035 SX - stavebnice (bez potenciometrů)       typ č. 045

KRF1036 SX - stavebnice                                    typ č. 047

KRF1036 HX - osazený a oživený modul                 typ č. 048

 

Rozpiska součástek

R1,R2,R9,R10

220k

C1,C2

TC 470n, RM5

R3,R4,R5,R6

47k

C3,C4     

TC 10n, RM5

R7,R8

330R

C5A,C6A

TC 330n, RM5

R11,R12

1M

C5B,C6B

TC 68n, RM5

R13

47R

C7,C8

ELRA 10M/50V

Drátová spojka 0.6mm

2ks

C9,C10,C11,C12

TK 220n monolit.

Patice PAT20 ST

1 ks

C13,C14

ELRA 4M7/63V

IC1

LM1036

C15,C16

TK 1n

T1

BD139

C17

ELRA 47M/25V

T2

BC556B

C18,C19,C21

TK 100n monolit.

D1

BZX55/15V

C20

ELRA 100M/25V

D2, D4

1N4148

C22

ELRA 100M/63V

D3

BAT46

Šroub M3 x 8

1 ks

Chladič D03

1 ks

Matice M3

1 ks

FASTON VSP 2.8 x 0.8

10 ks

Podložka 3.2

1 ks

Deska pl. spojů EZK023 

1 ks

Podl. pér.  3.2

1 ks

FASTON VRP 2.8 x 0.5 (jen pro KRF1035)

 12 ks

P1,P2,P3,P4

PC16 50k/N apod. (jen u KRF1036)

Poznámka:
Všechny rezistory jsou typu SMA0207 (1%, 0.6W, 50ppm), TK jsou keramické kondenzátory na min. 50V. TC svitkové kondenzátory a ELRA radiální elektrolytické kondenzátory.

 

A) Popis vývodů zesilovače

1

vstupu L

13

konec P1

2

GND vstupů

14

začátek P2

3

vstupu R

15

běžec P2 (výšky)

4

výstup L

16

konec P2

5

GND výstupů

17

začátek P3 (zdůraznění L)

6

výstup R

18

běžec P3 (balance)

7, 8

fyziol. regulace hlasitosti

19

konec P3 (zdůraznění R)

9

napájecí napětí +UZ

20

začátek P4

10

GND napájení

21

běžec P4 (hlasitost)

11

začátek P1

22

konec P4

12

běžec P1 (hloubky)

   

B) Popis zapojení

Zapojení modulu vychází z doporučeného zapojení pro IO LM1036 firmy National Semiconductor. Obvod LM1036 obsahuje dva obvody (stereo) ovládané stejnosměrným napětím, pro řízení hloubek, výšek, hlasitosti a balance. Potenciometrem P1 se nastavují hloubky,  P2 výšky, P3 balance a P4 hlasitost, a to vždy v obou kanálech. Při spojení svorek 7 a 8 je zvolena fyziologická regulace hlasitosti. Obvod tvořený prvky T1, T2, D1, D2, C22 tvoří stabilizátor napětí cca 14V, který zabezpečuje v širokém rozmezí optimální napájecí napětí obvodů LM1036 (max. napájecí napětí vlastního IO je 16V).

 

C) Postup při osazování plošného spoje

Plošný spoj nejdříve osaďte drátovými spojkami pak rezistory, které jste před zapájením přeměřili !!! Dále postupně osaďte kondenzátory a všechny zbývající součástky. U diod a elektrolytických kondenzátorů dbejte na správnou polaritu. Pro všechny součástky platí, že se osazují s co nejkratšími vývody. Patici pro IO zapájejte klíčem směrem ke vstupním vývodům. Potenciometry P1 až P4 se mohou zapájet přímo do plošného spoje (rozteč děr je vhodná pro běžné potenciometry 16mm - PC16, P162, TP160A), nebo připojit pomocí vodičů max. cca 25cm. Tranzistor T1 je přišroubován k chladiči D03 a DPS, který je umístěn naležato. Proveďte důkladnou optickou kontrolu osazeného plošného spoje a případné chyby opravte.

 

D) Kontrola funkce

Při správném osazení se modul nemusí vůbec oživovat, přesto je nutné zkontrolovat jeho základní funkce. Dodržení níže uvedeného postupu je nezbytné, protože tento způsob zabezpečuje, že při případné chybě nedojde ke zničení drahých součástek a je podmínkou pro uznání případné reklamace.

 

Postup kontroly je následující:

1) Kompletně osazenou desku, ale s vyjmutým obvodem LM1036, připojte přes ochranný rezistor cca 100R ke zdroji napájecího napětí cca 20 až 30V. Před zapnutím zdroje pečlivě zkontrolujte, že kladný pól zdroje je připojen na svorku 9 a záporný pól na svorku 10.

2) Zapněte napájecí zdroj a zkontrolujte proudový odběr ze zdroje (měřením napětí na rezistoru), který má být nulový. Napájecí napětí za rezistorem musí být tedy zhruba stejné jako před ním.

3) Změřte napětí na vývodu 11 v patici pro LM1036, které by mělo být v rozmezí 14 až 15V.

4) V případě, že odběr i napětí dle bodů 2 a 3) mají  uvedené hodnoty, vypněte zdroj a zasuňte obvod LM1036A do patice (klíčem ke vstupům IN-L a IN-R). Zapněte napájecí zdroj a zkontrolujte napětí za ochranným rezistorem, které by mělo být cca o 5V nižší oproti napájecímu zdroji (odběr cca 45 až 55mA). Je-li vše v pořádku, odstraňte ochranný rezistor.

5) Proveďte celkovou kontrolu funkce modulu.

 

E) Doporučené doplňky

Konektory:                faston ZBK 2.8 x 0.8

                              faston ZAK 2.8 x 0.5 

F) Reklamace

Při bezchybném sestavení zesilovače a po kontrole funkce dle odstavce D) nemůže dojít ke zničení IO. U stavebnice jsou všechny aktivní součástky před kompletací přeměřeny. Reklamace na nesprávně dodané součástky uznáváme jen v případě, kdy budou vráceny nepájené, tudíž byly vyřazeny před osazením do plošného spoje. Osazené a oživené moduly jsou u výrobce přeměřeny a je zaručena jejich správná funkce. Přesto i u nich je nezbytně nutné provést kontrolu dle odstavce D, aby se vyloučilo případné poškození při dopravě s následným elektrickým poškozením. Nedodržení kontroly funkce dle odstavce D) je důvodem pro neuznání reklamace.

 

G) Aplikační připomínky (rady, podněty, doplňky apod.)

Stavba korekčního zesilovače je vhodná i pro začátečníky. KRF1035 je oproti KRF1036 dodáván bez ovládacích potenciometrů a je proto k disposici jen jako stavebnice. Z potenciometrů je možno použít jakýkoli typ o hodnotě 50k (47k) s lineárním průběhem. Modul je konstruován tak, aby jej bylo také možno pomocí potenciometrů uchytit k panelu. Není-li možné zapájet potenciometry do DPS (jiná rozteč, nevhodnost z hlediska ovládání apod.) je možné k propojení s DPS použít vhodné (co nejkratší) vodiče. Pro volbu fyziologické regulace hlasitosti je nutno sepnout vývody 7 a 8, hloubky a výšky pak budou při nízkých hlasitostech zdůrazněny. Pro správnou funkci modulu je potřeba zabezpečit, aby vstupní napětí mělo zhruba jmenovitou úroveň cca 300mV. Při přebuzení (zvláště při zdůrazněných hloubkách nebo výškách) by mohl mít výstupní signál větší zkreslení.    

 


e-obchod

 

Stavebnice a moduly

NF koncové zesilovače

NF koncové jednodeskové zesilovače

Příslušenství NF zesilovačů - ochrany

Příslušenství NF zesilovačů - indikátory

NF předzesilovače

NF korekční zesilovače

NF filtry

Panelové digitální voltmetry

Teploměry, převodníky

Elektrotechnická stavebnice ES - M01

Spínané stabilizované napájecí zdroje

Napájecí zdroje pro NF zesilovače

Nízkofrekvenční generátor

Nabíječka akumulátorů

Ostatní moduly a stavebnice

Několik připomínek a rad k aplikaci zesilovačů a modulů (nejen od firmy EZK)

 

Vysvětlivky značek:
N
- novinka, nově vedené zboží
- zboží není trvale skladem, dodává se pouze po předchozí objednávce
- u daného zboží došlo ke snížení ceny
D - doprodej (pouze do vyprodání skladových zásob, ukončení výroby apod.)
a Aktualizováno