:: home   :: e-obchod   :: o firmě   :: kontakty   :: naše nabídka   :: objednávky   :: obchodní podmínky   :: katalog

Vážení zákazníci

Vítejte na stránkách firmy EZK - Elektronika Ing. Zdeněk Krčmář

Nabídka elektronických součástek, stavebnic a modulů na těchto stránkách nemusí být zcela aktuální.
ÚPLNOU NABÍDKU ZBOŽÍ včetně novinek, informace o zboží na objednávku, AKTUÁLNÍ CENY a množstevní slevy naleznete v našem e-obchodu.


PARTNER EZK


Pro vyhledávání zboží doporučujeme použít náš vyhledávač
v e-obchodu.

Na většinu zboží poskytujeme výrazné množstevní slevy !
Denně aktualizované ceny včetně množstevních slev naleznete
v e-obchodu.


NAŠE NABÍDKA

NOVINKY

SLEVY

prodejci stavebnic a modulů EZK

formulář pro zasílání aktuálních nabídek

reklamační řád

zákon O obalech

přidat k oblíbeným

poslední aktualizace: 14. 01. 2016

DOMÉNY - WEBHOSTING - SERVERHOSTING

 

neúplná dokumentace v PDF

PSP3032
 
stereofonní předzesilovač s elektronickým přepínáním 3 vstupů se symetrickým napájením

Technické parametry

 

Rozsah napájecího napětí UZ: ±12 až ±50V
Napájecí proud IZ (UZ=±30V): ±15mA
Vstupní citlivost (f=1kHz) / vstupní impedance

vstup 1 - MG (nesymetrický, stereo,  RIAA):
vstup 2 - LINE (symetrický, stereo, lineární):      
vstup 3 - AUX (nesymetr., stereo, lineární):

 

2.5mV / 41kΩ
250mV / 11kΩ
600mV / 68kΩ

Jmenovité výstupní napětí UO (f=1kHz): 1000mV
Kmitočtová charakteristika (-2dB): 15Hz až 60kHz
Odstup signál / šum : více než 90dB
Přeslech (f=1kHz) mezi vstupy TUNER a CD: -90dB
Výška modulu: 24 mm
Rozteč otvorů pro uchycení: 132 x 47 mm
Rozměry plošného spoje EZK541: 140 x 55 mm
Stupeň obtížnosti: ?

 

VARIANTY PROVEDENí

PSP3032 SX     - stavebnice                                                   typ č. 544

PSP3032 HX    - oživený modul                                               typ č. 545

 

Rozpiska součástek:

R1, R8   

1k5

R2, R9   

47k

R3, R10 

330k

R4, R11         

470R

R5, R12, R35, R38        

33k

R6, R13, R15, R17, R25, R27        

470k

R7, R14, R24, R34     

6k8

R16, R18, R26, R28

4k7

R19, R29

1k8

R20, R22, R30, R32

15k

R21, R23, R31, R33, R36, R37, R39, R40, R41

100k

R42, R43, R47, R48, R49, R50, R54, R59, R60, R61

100k

R44, R51

10k

R45, R52

82k

R46, R53

1k

R55, R57

47R

R56, R58

1M

drátová spojka Ø 0.6 mm

15 ks

C1, C5

TC 33n, RM5

C2, C6

ELRA 100M/16V

C3, C7

TC 2n2, RM5

C4, C8

TC 6n8, RM5

C9, C10, C13, C14, C19, C22, C23, C26

ELRA 4M7/63V

C11, C15

TK 330p

C12, C16, C20, C24

TK 33p

C17, C18

TC 330n, RM5

C21, C25

TK 15p

C27, C30

ELRA 100M/63V

C29, C32

ELRA 100M/10V

C28, C31, C33, C34, C35, C36, C37, C38

TK 100n, RM5

C39, C40, C41, C42, C43, C44

TK 100n, RM5

D1, D4

BAT46

D2, D5

1N4148

D3, D6

BZX55 / 8V2

T1

BC556B

T2

BD243C

T3

BC546B

T4

BD244C

IC1, IC5

TL 072

IC2

NJM4580

IC3, IC4

4063

PAT DIL 8 ST

3 ks

PAT DIL 16 ST

2 ks

Faston VSP 2.8 x 0.8

24 ks

plošný spoj EZK544

1 ks

 

Poznámka:

Všechny rezistory jsou typu R0207 (1%, 0.6W, 50ppm), TK jsou keramické kondenzátory, TC jsou svitkové kondenzátory a ELRA radiální elektrolytické kondenzátory.

 

A) Popis vývodů     

 

IN - R

symetrický vstup LINE, pravý kanál

 

IN - L

symetrický vstup LINE, levý kanál

1

IN1 - L

nesymetrický vstup MG , levý kanál

2

GND

zem vstupu MG

3

IN1 - R

nesymetrický vstup MG, pravý kanál

4

IN2 – L-

symetrický vstup LINE, levý kanál, invertující

5

IN2 – L+

symetrický vstup LINE, levý kanál, neinvertující

6

GND

zem vstupu LINE

7

IN2 – R-

symetrický vstup LINE, pravý kanál, invertující

8

IN2 – R+

symetrický vstup LINE, pravý kanál, neinvertující

9

IN3 - L

nesymetrický vstup AUX , levý kanál

10

GND

zem vstupu AUX

11

IN3 - R

nesymetrický vstup AUX, pravý kanál

12

OUT - L

výstup levého kanálu

13

GND

zem výstupu

14

OUT - R

výstup pravého kanálu

15

MONO

vývod pro volbu  monofonního provozu

16

MONO

vývod pro volbu  monofonního provozu

17

SELECT IN1

vývod pro volbu vstupu IN1 – MG

18

SELECT IN2

vývod pro volbu vstupu IN2 – LINE

19

SELECT IN3

vývod pro volbu vstupu IN3 – AUX

20

GND

GND pro přepínač vstupů

21

+UZ

kladné napájecí napětí

22

GNDZ

zem napájecího napětí

23

GNDZ

zem napájecího napětí

24

-UZ

záporné napájecí napětí

B) Popis zapojení

Stereofonní předzesilovač je řešen jako třívstupový, kde úroveň každého vstupního signálu je upravena pomocí operačních zesilovačů nebo vstupního děliče. Modul PSP3032 má nesymetrické vstupy MG  a AUX a symetrický vstup LINE. Volba jednotlivých vstupů se provádí uzemněním příslušného vývodu (17 pro MG, 18 pro LINE nebo 19 pro AUX). Předzesilovač umožňuje i monofonní provoz (sepnutí vývodů 15 a 16 -  MONO). Ve vstupních obvodech jsou použity operační zesilovače s velmi nízkým šumem a výstřelovým šumem v oblasti nízkých kmitočtů. Vstupní citlivosti jsou pro MG a LINE nastaveny rezistory ve zpětné vazbě a u vstupu AUX vstupním děličem. Upravené vstupní signály ze vstupů o úrovni cca 250mV jsou přivedeny na přepínače vstupů tvořené obvodem 4053. Všechny integrované obvody jsou napájeny symetrickým napájecím napětím ±7.5V, které je stabilizováno zdrojem tranzistory T2 a T4.

 

C) Postup při osazování plošného spoje

Plošný spoj nejdříve osaďte všemi drátovými spojkami a miniaturními rezistory, které jste před zapájením přeměřili!!! Dále postupně osaďte kondenzátory a všechny zbývající součástky. Pro všechny součástky platí, že se osazují s co nejkratšími vývody. Proveďte důkladnou optickou kontrolu osazeného plošného spoje a případné chyby opravte. Zvláště upozorňujeme na důkladnou kontrolu polarity elektrolytických kondenzátorů, diod a hodnot rezistorů.

  

D) Kontrola funkce

Předzesilovač s vyjmutými integrovanými obvody z patic připojte přes dva rezistory 470R ke zdroji napájecího napětí (cca ±20 až 30V). Zkontrolujte, že odběry v obou větvích jsou nulové. Dále zkontrolujte napájecí napětí všech integrovaných obvodů (+Ucc musí být cca 7.5V, -Ucc cca -7.5V). Jsou-li napájecí napětí v pořádku, vložte při vypnutém zdroji integrované obvody do patic. Po zapnutí napájecího zdroje změřte, že odběry v napájecích obou větvích jsou v rozmezí cca 12 až 18mA. Ověřte, že se napájecí napětí operačních zesilovačů nezměnila. Na závěr ověřte vlastnosti předzesilovače. V případě, že budou uzemněny dva nebo všechny tři vývody 17, 18 a 19 nebo když nebude uzemněn žádný z těchto vývodů, nebude na výstupech signál.

E) Doporučené doplňky

Konektory:              faston ZBK2.8 x 0.8
 

F) Reklamace

U správně zapojených zesilovačů a po kontrole dle odstavce D) nemůže dojít ke zničení IO. U stavebnice jsou všechny aktivní součástky před kompletací přeměřeny. Reklamace na nesprávně dodané součástky uznáváme jen v případě, kdy budou vráceny nepájené, tudíž byly vyřazeny před osazením do plošného spoje. Osazené a oživené předzesilovače jsou přeměřeny a je zaručena jejich správná funkce. Přesto i u nich je nezbytně nutné provést kontrolu dle odstavce D), aby se vyloučilo případné poškození při dopravě s následným elektrickým poškozením. Nedodržení kontroly funkce dle odstavce D) je důvodem pro neuznání reklamace.

 

G) Aplikační připomínky (rady, podněty, doplňky apod.)

Pokud nevyužijeme vstup pro magnetodynamickou přenosku (IN1-MG) a vyžadujeme místo toho lineární vstup s citlivostí cca 2.5 až 3mV (mikrofon), pak u tohoto vstupu se kondenzátory C3 a C7 neosazují a kondenzátory C4 a C8 budou keramické o hodnotě 6.8 až 10pF. Rezistory R5 a R12 je třeba nahradit rezistory o dostatečně nízké hodnotě ( např.  0 až 100R). V případě , že požadujeme nižší citlivost (např. 50mV) je třeba upravit zesílení vstupního zesilovače změnou hodnot rezistorů R6 a R13 (pro uvedených 50mV by jejich hodnota měla být cca 2k). U symetrického vstupu IN2 – LINE je možné změnu citlivosti v jistých mezích provést změnou hodnot rezistorů R23 a R33. U vstupu IN3 – AUX lze zvýšení citlivosti (max. 2x) provést zmenšením hodnot rezistorů R35 a R38 ( např. pro 1k je citlivost (maximální) cca 250mV). Naopak zvýšením hodnot R35 a R38, lze docílit snížení citlivosti (např. pro  R35 = R38 = 68k je citlivost cca 1300mV.


 


e-obchod

 

Stavebnice a moduly

NF koncové zesilovače

NF koncové jednodeskové zesilovače

Příslušenství NF zesilovačů - ochrany

Příslušenství NF zesilovačů - indikátory

NF předzesilovače

NF korekční zesilovače

NF filtry

Panelové digitální voltmetry

Teploměry, převodníky

Elektrotechnická stavebnice ES - M01

Spínané stabilizované napájecí zdroje

Napájecí zdroje pro NF zesilovače

Nízkofrekvenční generátor

Nabíječka akumulátorů

Ostatní moduly a stavebnice

Několik připomínek a rad k aplikaci zesilovačů a modulů (nejen od firmy EZK)

 

Vysvětlivky značek:
N
- novinka, nově vedené zboží
- zboží není trvale skladem, dodává se pouze po předchozí objednávce
- u daného zboží došlo ke snížení ceny
D - doprodej (pouze do vyprodání skladových zásob, ukončení výroby apod.)
a Aktualizováno