:: home   :: e-obchod   :: o firmě   :: kontakty   :: naše nabídka   :: objednávky   :: ochrana osobních údajů, obchodní podmínky   :: katalog

Vážení zákazníci

Vítejte na stránkách firmy EZK - Elektronika Ing. Zdeněk Krčmář

Nabídka elektronických součástek na těchto stránkách nemusí být zcela aktuální.
ÚPLNOU NABÍDKU ZBOŽÍ včetně novinek, informace o zboží na objednávku, AKTUÁLNÍ CENY a množstevní slevy naleznete v našem e-obchodu.


PARTNER EZK


Pro vyhledávání zboží doporučujeme použít náš vyhledávač
v e-obchodu.

Na většinu zboží poskytujeme výrazné množstevní slevy!
 

Denně aktualizované ceny včetně množstevních slev naleznete
v e-obchodu.


reklamační řád

zákon O obalech

poslední aktualizace: 07.03.2023

DOMÉNY - WEBHOSTING - SERVERHOSTING

Několik  připomínek  a  rad  k aplikaci  zesilovačů  a  modulů  (nejen od firmy EZK)

1.     Vypínání nadproudové pojistky u některých typů zesilovačů (KSD7251, KSD825x, KMD925x, KMD625x, KSX99xx, KSX44xx) upozorňuje na přetížení (hrozbu zničení) koncových tranzistorů nadměrným výstupním proudem. To bývá způsobeno nevhodnou impedancí reproduktorových soustav nebo kmitáním zesilovače. Proto je třeba tyto skutečnosti diagnostikovat a napravit. (Ověření impedance reprobeden proveďte pomocí rezistorů o stejném odporu.)

2.     Zesilovače ZSJ6600, KMJ1562, KTJ6662 nemají chladič spojen s napájecí zemí (GND), proto je nutno záporný pól zdroje spojit s příslušnou svorkou výkonové (napájecí) země. Spojení chladiče (chladicí plochy výkonového prvku) se záporným pólem napájecího zdroje je možné, nenahrazuje však spojení s napájecí zemí!!!

3.     U zesilovačů zapojených v můstku a napájených nesymetricky (ZSJ6600, KMJ1562, KTJ6662, KMJ2005, KSJ4005) je na výstupech stejnosměrné napětí přibližně rovné polovině napájecího napětí, proto se vyvarujte zkratu výstupů na GND, stejně jako nevhodnému připojení zátěže (např. mezi výstup a GND). V těchto případech hrozí zničení koncového stupně.

4.     Zesilovače s integrovaným obvodem TDA2005 mají vysokou citlivost, což někdy může být na závadu, v těchto případech je možno vstupním děličem tuto citlivost snížit (viz. tabulka u zesilovače KSJ4005).

5.     U korekčních zesilovačů KRF2274 a KRF2374 spojených s koncovými stupni, které mají dostatečné zesílení i velmi nízkých kmitočtů, dochází v některých případech při regulaci hloubek k "dýchání" reproduktorů. Je to způsobeno lineárním přenosem nízkých kmitočtů až do oblasti jednotek Hz. V případech, kdy je tato vlastnost na závadu, můžeme přenos kmitočtů pod 20Hz omezit. Omezení lze dosáhnout snížením kapacity výstupních kondenzátorů C23 a C26 na hodnotu M47 (pro vstupní odpor následujícího stupně Rvst = 100k) nebo na hodnotu 2M2 (pro Rvst = 22k).

6.     Stínění propojovacích vodičů uzemněte pouze na jednom konci, a to nejlépe na straně předzesilovače, jinak "vyrobíte" zemní smyčku se všemi negativními důsledky. Uzemnění všech modulů proveďte do jednoho bodu, kterým musí být GND zdroje.

7.     Používejte dostatečně silné a co nejkratší napájecí vodiče a vodiče ke koncovým tranzistorům. I zemní vodič např. ke korekčnímu zesilovači musí být co nejkratší a o průřezu alespoň 1.5 mm2.

8.     Nepracuje-li zesilovač dle Vašich představ, vše znovu prověřte a zkontrolujte, zda jste neučinili nějakou chybu. Konstrukční závada našich modulů je vyloučena.

9.     Pokud zesilovač bručí, kmitá-li či zkresluje, ověřte, zda máte vhodný napájecí zdroj a že všechny součástky na modulech jsou správně zapájeny. Vážné důsledky na funkci zesilovače mají špatně provedené vývody z modulů (přechodové odpory u špatně zapájených vodičů a nedotažených svorek).

10.  Pokud Vám "odchází" po nějaké době provozu koncové tranzistory (koncový IO), ověřte teplotu těchto výkonových prvků. Je-li jejich ustálená teplota při plném výkonu vyšší něž cca 700C (platí pro plastová pouzdra, pro tranzistory v pouzdře TO3 může být teplota až cca 900C), zlepšete jejich chlazení (zvětšením chladiče, ofukováním ventilátory apod.).

11.  U výkonnějších zesilovačů (nad cca 2 x 100W nebo 1 x 200W) pro omezení proudového nárazu zapojte do série s primárním vinutím transformátoru alespoň termistor NTC 3.4A nebo lépe modul omezení proudového nárazu při zapnutí zdroje (např. XMX1152 apod.).

12.  U reproduktorových soustav s piezo výškovým reproduktorem (zvláště u nejlacinějších) ověřte, zda má výškový piezoreproduktor v sérii rezistor o hodnotě 20 až 30Ω. Vynechání uvedeného rezistoru může u většiny zesilovačů způsobit dříve nebo později zničení výkonových prvků koncového zesilovače (piezoreproduktor se chová jako sériový rezonanční obvod, který na rezonančním kmitočtu cca 4.5 kHz má impedanci 0.5Ω i méně. Tato skutečnost může způsobit zničení většiny běžných koncových zesilovačů.

13.  Máte-li pochybnosti o správné funkci nebo vlastnostech modulů (zvláště v případě nízkého výkonu zesilovače, špatného odstupu signál / šum (brum), velkého zkreslení, kmitání, nízkého či vysokého zesílení apod.) zkontrolujte především svou práci. Tedy u stavebnic především kvalitu pájení (studené spoje!!) a správnost osazení (záměna součástek, kompletní osazení včetně drátových spojek a nulových odporů apod.). U každé stavebnice a modulu je nezbytné provést oživení a kontrolu funkce dle dokumentace dodané ke zboží. Týká se to i osazeného a oživeného modulu. Pouze tento způsob zaručuje, že se aplikátor modulů seznámí s jeho funkcí a vlastnostmi. Při případné chybě (napájení, zatížení apod...) nedojde ke zničení modulu a chyba se může odstranit. Při kontrole parametrů a funkce modulů je třeba si uvědomit, že jsou uváděny za konkrétních podmínek (úroveň napájecího napětí, velikost zátěže, kmitočet apod.). V případě problémů při spojení více modulů dohromady (např. koncový zesilovač + předzesilovač + zdroj + .....) prověřte každý modul samostatně a postupně připojujte další, ať můžete určit, kde je problém (vadná funkce některého modulu, nevhodné propojení, nevhodný výběr jednotlivých modulů apod.).

14.  Nedokážete-li Váš problém vyřešit, přecenili jste své síly, a proto svěřte zesilovač odborníkovi. Stavba zesilovače 2 x 100W (tím spíše většího) není jednoduchou záležitostí, i když jsou k dispozici kvalitní a ověřené moduly.

Těchto několik rad berte jako pomoc při aplikaci našich modulů.

Kvalitní reprodukci s našimi moduly Vám přeje kolektiv pracovníků firmy EZK Rožnov.


e-obchod