:: home   :: e-obchod   :: o firmě   :: kontakty   :: naše nabídka   :: objednávky   :: ochrana osobních údajů, obchodní podmínky   :: katalog

Vážení zákazníci

Vítejte na stránkách firmy EZK - Elektronika Ing. Zdeněk Krčmář

Nabídka elektronických součástek, stavebnic a modulů na těchto stránkách nemusí být zcela aktuální.
ÚPLNOU NABÍDKU ZBOŽÍ včetně novinek, informace o zboží na objednávku, AKTUÁLNÍ CENY a množstevní slevy naleznete v našem e-obchodu.


PARTNER EZK


Pro vyhledávání zboží doporučujeme použít náš vyhledávač
v e-obchodu.

Na většinu zboží poskytujeme výrazné množstevní slevy !
Denně aktualizované ceny včetně množstevních slev naleznete
v e-obchodu.


NAŠE NABÍDKA

NOVINKY

SLEVY

prodejci stavebnic a modulů EZK

formulář pro zasílání aktuálních nabídek

reklamační řád

zákon O obalech

přidat k oblíbeným

poslední aktualizace: 02.01.2023

DOMÉNY - WEBHOSTING - SERVERHOSTING

 

Ochrana osobních údajů

Osobní údaje získané při nákupu zboží přes náš e-shop, případně získané jiným způsobem, budeme u nás zpracovávat v následujícím rozsahu: jméno, příjmení, e-mailová adresa, telefonický kontakt a adresa pro doručení zboží. Tyto osobní údaje zákazníka slouží k realizaci uzavřené kupní smlouvy, dodání objednaného zboží, pro naplnění zákonných povinností a v neposlední řadě za účelem ochrany našich práv. Výše uvedená osobní data neposkytneme jakékoli třetí straně s výjimkou přepravce zásilek.

Dbáme na bezpečnost osobních dat, které nám byly předány. Přijali jsme technická a organizační opatření, abychom Vaše data dostatečně chránili s ohledem na závažnost jejich zpracování. K Vašim osobním údajům, které jsme od Vás získali, nemá přístup žádná neoprávněná osoba.

Kdykoli můžete požádat o informace, jaké osobní údaje, v jakém rozsahu a pro jaký účel o Vás zpracováváme. Tyto informace Vám poskytneme zdarma ve lhůtě nejpozději 30 dnů. V případě potřeby máme právo vyžádat si doplňující informace k Vaší identifikaci, než Vám poskytneme osobní údaje, které zpracováváme k Vaší osobě.

V odůvodněných případech je naším právem zamítnout požadavky na informace, které jsou bezdůvodné, či se nepřiměřeně opakují, případně jejich získání vyžaduje nepřiměřené úsilí, nebo by byly obtížně získatelné (typicky ze záložních systémů, archiválií apod.).

Při změně Vašich osobních údajů provedeme na základě Vaší žádosti jejich opravu, případně jejich vymazání. Právo na výmaz se nevztahuje na zpracovávané údaje v rámci povinnosti plnění smlouvy, zákonných důvodů či oprávněných zájmů.

Na základě žádosti máte právo získat osobní údaje, které o vás evidujeme, ve strukturovaném běžně používaném a strojově čitelném formátu.

 


Vaším právem je obrátit se také s námitkou proti zpracovávaným osobním údajům, které o Vás zpracováváme, na příslušný dozorový úřad na ochranu osobních údajů na adrese:

Úřad pro ochranu osobních údajů
Pplk. Sochora 27
170 00 Praha 7

 

Se svými dotazy na ochranu osobních údajů se můžete také obracet na email ezk@ezk.cz nebo na sídlo firmy:

Ing. Zdeněk Krčmář
Tylovice 1880
75661 Rožnov pod Radhoštěm

 

Objednávky

Objednávka musí obsahovat přesnou adresu odběratele (příjemce zásilky), případně IČO a DIČ pro vystavení daňového dokladu. Vždy uvádějte telefonní číslo a kontaktní osobu pro naši kontrolu a případné upřesnění objednávky.

Zákazník je povinen se seznámit s aktuálními údaji uvedenými v e-shopu u dané položky. Obrázky u jednotlivých položek jsou pouze informativní, v některých případech nemusí odpovídat skutečnému vzhledu zboží. V případě nejasností je nutno ověřit detaily telefonicky.

Při objednávce zboží, které standardně nevedeme nebo jehož cena je vysoká, vyžadujeme písemnou objednávku a složení zálohy. U zboží, které je označeno, že je pouze na objednávku, je v našem e-shopu zpravidla uváděna pouze informativní cena, která nemusí být již platná. U takto označeného zboží si dodací podmínky (prodejní cenu a termín dodání) ověřte (telefonicky, emailem nebo osobně).

Pro tuzemský trh není stanovena nejnižší hodnota zásilky. Na fakturu zasíláme zboží pouze v případě, že odběratel má IČO. V opačném případě zasíláme zboží pouze na dobírku nebo vyžadujeme jeho úhradu v prodejně.

Do zahraničí zásilky nedodáváme!

 

Dodací lhůty

Většina zboží je skladem a proto je odesíláme zpravidla během 3 pracovních dnů. V případě, že některé položky momentálně nejsou, evidujeme je pouze tehdy, pokud je hodnota nedodaného zboží vyšší než 300 Kč. Po doplnění skladu (zpravidla za 2 až 4 týdny) zasíláme toto zboží bez účtování odbytových nákladů. Je-li hodnota nedodaného zboží nižší než 300 Kč, objednávku dále neevidujeme a zboží si je nutno objednat znovu. U zboží, které se dodává pouze po předchozí objednávce je nutno respektovat dodací lhůtu a případné min. objednací množství. Všechny tyto skutečnosti jsou uvedeny v e-obchodu u jednotlivých položek.

 

Poštovné a balné (odbytové náklady):

Odbytové náklady účtujeme takto:

Pokud je možno objednané zboží zaslat jedním balíkem o váze max. 15kg, účtujeme od 18.11.2021 odbytové náklady ve výši 149 Kč (včetně DPH)

Při ceně zboží  nad 4000 Kč odbytové náklady neúčtujeme.

Při větším počtu balíků nebo vyšší váze si vyhrazujeme právo doúčtovat vícenáklady.

Při změně poštovních tarifů si vyhrazujeme právo na odpovídající změny.

 

 

Podrobnější informace Vám rádi poskytneme na tel. 00420 571 651 321 v době od 8:00 - 15:00

 

Platební podmínky:

Zásilky jsou zasílány na dobírku prostřednictvím České pošty. Osobně je možno zboží zaplatit v sídle firmy v Rožnově p. R. Při objednání zboží výjimečného buď typem, množstvím nebo cenou, vystavujeme zákazníkům zálohovou fakturu ve výši 60 až 100% prodejní ceny. Na fakturu prodáváme pouze stálým (smluvním) zákazníkům, pokud však všechny předchozí faktury uhradili v termínu. Splatnost faktury je standardně 10 dní. Zboží se stává majetkem odběratele až po jeho zaplacení.

 

Záruční podmínky, reklamace:

Na finální výrobky a součástky se vztahuje zákonná záruční doba (zpravidla 24 měsíců). Reklamace na kvalitu musí být uplatněna ihned po zjištění závady. Při nákupu za použití prostředků komunikace na dálku je nutné reklamaci na množství uplatnit do dvou pracovních dnů od přijetí zásilky. Záruční podmínky, reklamační podmínky a možnost vrácení zboží se řídí především příslušnými paragrafy Občanského nebo Obchodního zákoníku. Reklamované zboží je nutno zaslat balíkem bez doběrečného. Zásilky zaslané na dobírku nebudou převzaty.

Poznámka: Postupu dle tohoto ustanovení týkající se záručních podmínek a reklamace se mohou dovolávat pouze osoby splňující definici spotřebitele stanovenou pro potřeby zákona o ochraně spotřebitele (tj. pouze fyzické osoby jednající mimo rámec podnikatelské činnosti, či samostatného výkonu povolání).

 

Vrácení zboží:

Pokud byla smlouva uzavřena za použití prostředků komunikace na dálku, má spotřebitel právo od smlouvy odstoupit do 14 dnů od převzetí zboží. Vrácené zboží nesmí mít jakékoli stopy používání nebo zničení a musí být odesláno pokud možno v originálním balení spolu se všemi návody a dalšími přiloženými dokumenty. K vrácenému zboží musí být přiložena kopie dokladů prodeje spolu s prohlášením o odstoupení od smlouvy. Částka za vrácené zboží bude spotřebiteli zaplacena nejpozději do 14 dnů od převzetí zboží u dodavatele, způsobem, který bude se spotřebitelem dohodnut.

Poznámka: Postupu dle tohoto ustanovení týkající se vrácení zboží se mohou dovolávat pouze osoby splňující definici spotřebitele stanovenou pro potřeby zákona o ochraně spotřebitele (tj. pouze fyzické osoby jednající mimo rámec podnikatelské činnosti, či samostatného výkonu povolání)

 

Upozornění spotřebitele o možnostech mimosoudního vyrovnání:


V souladu s ust. § 14 a násl. zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele upozorňujeme, že spotřebitel je v případě, když se nepodaří spor vyřešit vzájemnou dohodou s dodavatelem, oprávněn obrátit se v rámci mimosoudního řešení spotřebitelských sporů na příslušný subjekt určený pro mimosoudní řešení sporů.

Obecným subjektem pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů je:
Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát - oddělení ADR
Štěpánská 567/15
120 00 Praha 2
www.coi.cz

Web: adr.coi.cz
Email: adr@coi.cz

 

Ceny, slevy:

Všechno námi prodávané zboží naleznete v našem e-obchodu.
U každé položky je uvedena základní cena za jeden kus/případně bm (běžný metr - jako např. vodiče, kabely, smršťovací trubičky...). Při odběru většího počtu kusů jednoho typu (jedné hodnoty) zboží poskytujeme výrazné slevy (viz odkaz "množstevní slevy" pod základní cenou), které zákazník obdrží automaticky.
Stálým obchodním partnerům s kvartálními odběry nad 25.000 Kč poskytujeme po dohodě další výrazné slevy. Při pravidelných nebo větších odběrech je možné dohodnout individuální ceny.
U zboží, které je prodáváno s mimořádnou slevou je v popisu uvedeno: SLEVAxx%. Výraz xx% vyjadřuje procento slevy oproti standardní ceně. Zobrazená cena zboží je již po dané slevě.

K zobrazování SLEV v e-obchodu použijte "rychlé hledání podle klíčového slova" v levé části e-shopu - zadejte výraz "SLEVA".
 

Na žádnou z uvedených slev není právní nárok, o jejich udělení nebo zrušení rozhoduje vedení firmy EZK.
Vyhrazujeme si právo na případnou změnu cen a slev.

VÝPRODEJ

Pokud je u některé položky uvedeno heslo VYPRODEJ, platí stejné podmínky jako u DOPRODEJE. Ceny uvedené u takto označeného zboží platí pro malé odběry. Při odběru celého skladového množství nebo alespoň jeho významné části, si zákazník může navrhnout vlastní výhodnější cenu. Musí tak učinit emailem. Případný souhlas s navrženou cenou zašle firma EZK rovněž emailem. V případě nesouhlasu si firma EZK vyhrazuje právo na návrh zákazníka neodpovědět.

Ceny u jednotlivých položek jsou uváděny za kus/případně bm (vodiče, kabely, smršťovací trubičky...)

 

 


e-obchod

 

Stavebnice a moduly

NF koncové zesilovače

NF koncové jednodeskové zesilovače

Příslušenství NF zesilovačů - ochrany

Příslušenství NF zesilovačů - indikátory

NF předzesilovače

NF korekční zesilovače

NF filtry

Panelové digitální voltmetry

Teploměry, převodníky

Elektrotechnická stavebnice ES - M01

Spínané stabilizované napájecí zdroje

Napájecí zdroje pro NF zesilovače

Nízkofrekvenční generátor

Nabíječka akumulátorů

Ostatní moduly a stavebnice

Několik připomínek a rad k aplikaci zesilovačů a modulů (nejen od firmy EZK)

 

Vysvětlivky značek:
N
- novinka, nově vedené zboží
- zboží není trvale skladem, dodává se pouze po předchozí objednávce
- u daného zboží došlo ke snížení ceny
D - doprodej (pouze do vyprodání skladových zásob, ukončení výroby apod.)
a Aktualizováno