:: home   :: e-obchod   :: o firmě   :: kontakty   :: naše nabídka   :: objednávky   :: ochrana osobních údajů, obchodní podmínky   :: katalog

Vážení zákazníci

Vítejte na stránkách firmy EZK - Elektronika Ing. Zdeněk Krčmář

Nabídka elektronických součástek na těchto stránkách nemusí být zcela aktuální.
ÚPLNOU NABÍDKU ZBOŽÍ včetně novinek, informace o zboží na objednávku, AKTUÁLNÍ CENY a množstevní slevy naleznete v našem e-obchodu.


PARTNER EZK


Pro vyhledávání zboží doporučujeme použít náš vyhledávač
v e-obchodu.

Na většinu zboží poskytujeme výrazné množstevní slevy!
 

Denně aktualizované ceny včetně množstevních slev naleznete
v e-obchodu.


reklamační řád

zákon O obalech

poslední aktualizace: 07.03.2023

DOMÉNY - WEBHOSTING - SERVERHOSTING

 

Ochrana osobních údajů

Osobní údaje získané při nákupu zboží přes náš e-shop, případně získané jiným způsobem, budeme u nás zpracovávat v následujícím rozsahu: jméno, příjmení, e-mailová adresa, telefonický kontakt a adresa pro doručení zboží. Tyto osobní údaje zákazníka slouží k realizaci uzavřené kupní smlouvy, dodání objednaného zboží, pro naplnění zákonných povinností a v neposlední řadě za účelem ochrany našich práv. Výše uvedená osobní data neposkytneme jakékoli třetí straně s výjimkou přepravce zásilek.

Dbáme na bezpečnost osobních dat, které nám byly předány. Přijali jsme technická a organizační opatření, abychom Vaše data dostatečně chránili s ohledem na závažnost jejich zpracování. K Vašim osobním údajům, které jsme od Vás získali, nemá přístup žádná neoprávněná osoba.

Kdykoli můžete požádat o informace, jaké osobní údaje, v jakém rozsahu a pro jaký účel o Vás zpracováváme. Tyto informace Vám poskytneme zdarma ve lhůtě nejpozději 30 dnů. V případě potřeby máme právo vyžádat si doplňující informace k Vaší identifikaci, než Vám poskytneme osobní údaje, které zpracováváme k Vaší osobě.

V odůvodněných případech je naším právem zamítnout požadavky na informace, které jsou bezdůvodné, či se nepřiměřeně opakují, případně jejich získání vyžaduje nepřiměřené úsilí, nebo by byly obtížně získatelné (typicky ze záložních systémů, archiválií apod.).

Při změně Vašich osobních údajů provedeme na základě Vaší žádosti jejich opravu, případně jejich vymazání. Právo na výmaz se nevztahuje na zpracovávané údaje v rámci povinnosti plnění smlouvy, zákonných důvodů či oprávněných zájmů.

Na základě žádosti máte právo získat osobní údaje, které o vás evidujeme, ve strukturovaném běžně používaném a strojově čitelném formátu.

 


Vaším právem je obrátit se také s námitkou proti zpracovávaným osobním údajům, které o Vás zpracováváme, na příslušný dozorový úřad na ochranu osobních údajů na adrese:

Úřad pro ochranu osobních údajů
Pplk. Sochora 27
170 00 Praha 7

 

Se svými dotazy na ochranu osobních údajů se můžete také obracet na email ezk@ezk.cz nebo na sídlo firmy:

Ing. Zdeněk Krčmář
Tylovice 1880
75661 Rožnov pod Radhoštěm

 

Objednávky

Objednávka musí obsahovat přesnou adresu odběratele (příjemce zásilky), případně IČO a DIČ pro vystavení daňového dokladu. Vždy uvádějte telefonní číslo a kontaktní osobu pro naši kontrolu a případné upřesnění objednávky.

Zákazník je povinen se seznámit s aktuálními údaji uvedenými v e-shopu u dané položky. Obrázky u jednotlivých položek jsou pouze informativní, v některých případech nemusí odpovídat skutečnému vzhledu zboží. V případě nejasností je nutno ověřit detaily telefonicky.

Při objednávce zboží, které standardně nevedeme nebo jehož cena je vysoká, vyžadujeme písemnou objednávku a složení zálohy. U zboží, které je označeno, že je pouze na objednávku, je v našem e-shopu zpravidla uváděna pouze informativní cena, která nemusí být již platná. U takto označeného zboží si dodací podmínky (prodejní cenu a termín dodání) ověřte (telefonicky, emailem nebo osobně).

Po odeslání objednávky z našeho e-shopu, je na adresu objednatele odeslána kopie této objednávky, která slouží jen pro kontrolu, že tato byla doručena do firmy EZK. V žádném případě to však neznamená, že veškeré objednané zboží bude dodáno. Zvláště u položek označených jako DOPRODEJ se může stát, že nebude skladem v požadovaném množství, proto je potřeba dohodnout s odběratelem, zda mu postačuje částečné plnění. U zboží na objednávku a u zboží, pro které je stanoven minimální odběr, je potřeba následně upřesnit dodací možnosti prodejce, tj. možný počet kusů, termín dodání a cenu zboží.

Pro tuzemský trh není stanovena nejnižší hodnota zásilky. Na fakturu zasíláme zboží pouze smluvním partnerům. V dalších případech zasíláme zboží pouze na dobírku nebo vyžadujeme jeho úhradu v prodejně.

Do zahraničí zásilky nedodáváme!

 

Dodací lhůty

Zboží odesíláme zpravidla během 3 -5 pracovních dnů. V případě, že některé položky momentálně nemůžeme dodat, evidujeme je případně pouze na žádost odběratele.
U zboží, které je pouze na objednávku je nutno konzultovat dodací lhůtu, minimální objednací množství a cenu.

 

Poštovné a balné (odbytové náklady):

Odbytové náklady účtujeme takto:

Pokud je možno objednané zboží zaslat jedním balíkem o váze max. 15kg, účtujeme od 1.3.2023 odbytové náklady ve výši 179 Kč (včetně DPH)

Při větším počtu balíků, vyšší váze nebo větších rozměrech si vyhrazujeme právo doúčtovat vícenáklady.

Při změně poštovních tarifů si vyhrazujeme právo na odpovídající změny.

 

 

Podrobnější informace Vám rádi poskytneme na tel. 00420 571 651 321 v době od 9:00 - 15:00

 

Platební podmínky:

Zásilky jsou zasílány na dobírku prostřednictvím České pošty. Osobně je možno zboží zaplatit v sídle firmy v Rožnově p. R. Při objednání zboží výjimečného buď typem, množstvím nebo cenou, vystavujeme zákazníkům zálohovou fakturu ve výši 60 až 100% prodejní ceny. Na fakturu prodáváme pouze stálým (smluvním) zákazníkům, pokud však všechny předchozí faktury uhradili v termínu. Splatnost faktury je standardně 10 dní. Zboží se stává majetkem odběratele až po jeho zaplacení.

 

Záruční podmínky, reklamace:

Na finální výrobky a součástky se vztahuje zákonná záruční doba (zpravidla 24 měsíců). Reklamace na kvalitu musí být uplatněna ihned po zjištění závady. Při nákupu za použití prostředků komunikace na dálku je nutné reklamaci na množství uplatnit do dvou pracovních dnů od přijetí zásilky. Záruční podmínky, reklamační podmínky a možnost vrácení zboží se řídí především příslušnými paragrafy Občanského nebo Obchodního zákoníku. Reklamované zboží je nutno zaslat balíkem bez doběrečného. Zásilky zaslané na dobírku nebudou převzaty.

Poznámka: Postupu dle tohoto ustanovení týkající se záručních podmínek a reklamace se mohou dovolávat pouze osoby splňující definici spotřebitele stanovenou pro potřeby zákona o ochraně spotřebitele (tj. pouze fyzické osoby jednající mimo rámec podnikatelské činnosti, či samostatného výkonu povolání).

 

Vrácení zboží:

Pokud byla smlouva uzavřena za použití prostředků komunikace na dálku, má spotřebitel právo od smlouvy odstoupit do 14 dnů od převzetí zboží. Vrácené zboží nesmí mít jakékoli stopy používání nebo zničení a musí být odesláno pokud možno v originálním balení spolu se všemi návody a dalšími přiloženými dokumenty. K vrácenému zboží musí být přiložena kopie dokladů prodeje spolu s prohlášením o odstoupení od smlouvy. Částka za vrácené zboží bude spotřebiteli zaplacena nejpozději do 14 dnů od převzetí zboží u dodavatele, způsobem, který bude se spotřebitelem dohodnut.

Poznámka: Postupu dle tohoto ustanovení týkající se vrácení zboží se mohou dovolávat pouze osoby splňující definici spotřebitele stanovenou pro potřeby zákona o ochraně spotřebitele (tj. pouze fyzické osoby jednající mimo rámec podnikatelské činnosti, či samostatného výkonu povolání)

 

Upozornění spotřebitele o možnostech mimosoudního vyrovnání:


V souladu s ust. § 14 a násl. zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele upozorňujeme, že spotřebitel je v případě, když se nepodaří spor vyřešit vzájemnou dohodou s dodavatelem, oprávněn obrátit se v rámci mimosoudního řešení spotřebitelských sporů na příslušný subjekt určený pro mimosoudní řešení sporů.

Obecným subjektem pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů je:
Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát - oddělení ADR
Štěpánská 567/15
120 00 Praha 2
www.coi.cz

Web: adr.coi.cz
Email: adr@coi.cz

 

Ceny, slevy:

Všechno námi prodávané zboží naleznete v našem e-obchodu.
U každé položky je uvedena základní cena za jeden kus/případně bm (běžný metr - jako např. vodiče, kabely, smršťovací trubičky...). Při odběru většího počtu kusů jednoho typu (jedné hodnoty) zboží poskytujeme výrazné slevy (viz odkaz "množstevní slevy" pod základní cenou), které zákazník obdrží automaticky.
Při pravidelných nebo větších odběrech je možné dohodnout individuální ceny.
 

Na žádnou z uvedených slev není právní nárok, o jejich udělení nebo zrušení rozhoduje vedení firmy EZK.
Vyhrazujeme si právo na případnou změnu cen a slev.

DOPRODEJ

Zboží označené heslem DOPRODEJ se zpravidla prodává za zvýhodněné ceny. Tyto ceny platí pro malé odběry. Při odběru celého skladového množství nebo alespoň jeho významné části, si zákazník může navrhnout vlastní výhodnější cenu. Musí tak učinit emailem. Případný souhlas s navrženou cenou zašle firma EZK rovněž emailem. V případě nesouhlasu si firma EZK vyhrazuje právo na návrh zákazníka neodpovědět.

Ceny u jednotlivých položek jsou uváděny za kus/případně bm (vodiče, kabely, smršťovací trubičky...)

 

 


e-obchod